РИМ-Ямбол участва във фотоконкурс за артефакти, свързани с винопроизводството в древността

Регионален исторически музей-Ямбол участва във Втория мегалитен фотоконкурс за артефакти, свързани с винопроизводството в древността под наслов „Благословени зимни празници“ в категорията „Съдове за ритуали с вино (пр. н.е.). Това става благодарение на специалиста от музея Тодор Вълчев, съобщава на своя сайт РИМ-Ямбол. Самият конкурс се организира от Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО в чест на 14 февруари – ден на археолога, лозаря и любовта.

Снимката, изпратена за участие, е на кантарос с украса „Западен склон“. Кантаросът е изработен на бързо грънчарско колело от добре пречистена глина. Покрит е с черен фирнис и под ръба на устието е нанесена украса в стил „Западен склон“. Кантаросът е открит по време на археологическите проучвания на надгробна могила до село Дражево. В гроба на младия войн са открити още амфора, кратеровиден съд, аскос, керамична лампа, желязно копие, желязно ножче, част от бронзов венец с керамични топчета и бронзови листенца с позлата, както и монета на Антиох II Теос с контрамарка от монетарницата в Кабиле. Кантаросът е открит поставен в катеровидния съд, близо до амфората. Този тип съдове са свързани с пиршествата, провеждани от тракийските династи във връзка с култа към бог Дионис. Кантаросът е съхранява във фонда на Регионалния исторически музей в Ямбол.

About the Author :

Leave a reply