Здравната каса сключи договор с четири болници в региона, 70 лични лекари, 36 специалисти и 87 зъболекари

ccwm-doctorПриключи процедурата по договаряне на РЗОК-Ямбол, с изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ за работа от 1 април 2017 година по НРД 2017, информират от Касата. Към 1 юни са сключени договори със 70 изпълнители на извънболнична медицинска помощ /общопрактикуващи лекари/ в т. ч. 2 бр. групови практики за първична извънболнична помощ.

Налице са договори с 36 бр. индивидуални изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ; с 4  самостоятелни медико-диагностични лаборатории; с 5  Медицински центъра, в 2 от които се извършват   медико – диагностични дейности;  1 бр. ДКЦ-1 гр. Ямбол за специализирана извънболнична помощ и 2 договора за високоспециализирани медицински изследвания в условия на болнична помощ. Договори със здравноосигурителната каса имат  87 изпълнители на извънболнична дентална помощ.

Към 31.05.2017г. РЗОК -Ямбол е сключила договор с всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на област Ямбол:

– МБАЛ „Св. Пантелеймон” гр. Ямбол ще работи по 163 клинични пътеки, 3 бр. клинични процедури и  21  бр. амбулаторни процедури;

– МБАЛ „Св. Иван Рилски” гр. Елхово по 20  клинични пътеки, 1 бр. клинична процедура и 3 бр. амбулаторни процедури;

– МБАЛ „Св. Йоан Рилски” гр. Ямбол има договор по 40 клинични пътеки и 2 бр. амбулаторни процедури;

– Специализирана болница за активно лечение по кардиология ЕАД гр. Ямбол по 18 клинични пътеки.

About the Author :

Leave a reply