РЗИ алармира за състоянието на водата в Ямболска област

RZIYВъв връзка с усложнената метеорологична обстановка в Ямболска област и получената  информация от „ВиК“ЕООД-Ямбол, се установи, че в:

общ.Стралджа

Взетите водни проби  на 08 и 09.12.2014 г.от с. Маленово  не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по химични и микробиологични показатели. Водата от водоема е изпусната , извършено е  саниране и след напълване на водоема с вода, ще се вземат отново проби. Разпоредено е увеличаване на остатъчния хлор.

Общ.Тунджа

Взетите водни проби на  09.12.2014 г. от с.Гълъбинци  не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по химични и микробиологични показатели. Разпоредено е увеличаване на остатъчния хлор.

Общ.Елхово

Взетите водни проби  на 08.12.2014 г. от с. Трънково  не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели. На 09.12.2014 г.река  Тунджа е заляла  кладенците на с.Трънково и е преустановено водоподаването. Осигурена е  водоноска за населението от „ВиК“ЕООД-Ямбол. .

Гр.Ямбол

Кладенците към ПС»Кабиле» са заляти с вода и поради тази причина индустриалният квартал на гр.Ямбол остана без вода на 09.12.2014 г.

Поради създалата се обстановка водата за гр.Ямбол е с влошени качества – по показателите мътност и манган.

Уведомени са областния управител и всички кметове на засегнатите населени места и са дадени указания, относно ползването на вода за питейно-битови цели.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ:

1.Да се поставят филтри  от марля с памук на чешмите в домакинствата.

2.Да се избягва консумацията на вода за пиене и готвене.За тези цели да се ползва бутилирана вода.

3. Поради съществуващ риск от замърсяване от наводненията да се преустанови ползването на водата  от местни водоизточници в засегнатите населени места.

4. Да не се консумират храни със съмнителен вид.

5. При възникване на оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт -диярия, гадене и повръщане да се търси лекарска помощ.

6. Да се спазва добра лична хигиена.

Служителите от РЗИ-Ямбол, продължават да следят състоянието на водоснабдяването и при възникване на промени  в  качествата на водата ще бъдете уведомени своевременно.

About the Author :