Решение, безсмислено бавено две години

???????????????????????????????След две години в съда, секретарят на Община Ямбол изпълни решението на Върховния административен съд и ми предостави искана информация за водените дела от общината, за период от три години и разходите по тях.

Изготвените справки не са прецизно направени и има дублиране на информация,  но като оставим настрана нередностите в тях, изводите които правя са:

За период от три години / от януари 2011 г. до декември 2013 г./ водените дела са 107 . Колкото  дела е спечелила общината, толкова е и загубила.  Над 90 са заведените дела срещу общината т.е. почти всички  са образувани по жалби на недоволни граждани и юридически лица. Това  е сигнал, че администрацията не е комуникативна и не полага усилия предварително да изяснява фактите и обстоятелствата по всеки отделен случай, по който се произнася. Фактът, че половината от делата се печелят от ищците, показва, че юридическият отдел на  общината не работи достатъчно добре и не са издържани актовете на администрацията.

От друга страна, общината е направила разходи по тези дела. Сумите са сериозни и биха могли да се използва за нещо по- практично за хората, децата, за града.  Най- голямата изплатена сума  на ищец е 78 000.  Адвокатските хонорари  са близо 43 000 лв, като повечето  са по  150 – 300 лв на водено дело. Не виждам нещо нередно в това.

Питам се, защо   две години  ми бе отказвана тази информация?!

Единственият отговор е, че някои хора си играят на общинари. Ползват служебното си положение, за да се чувстват значими, като  тормозят гражданите, лишавайки ги от право на информираност. И най- скандалното е, че за тази работа, те получават заплати.

Неадекватно е такова поведение за каквато и да е администрация!

инж. Мариета Сивкова

Общински съветник в Общински съвет Ямбол

About the Author :