Решават за собствеността на Безистена до месец

BezistenДо месец Бургаски апелативен съд трябва да се произнесе на втора инстанция по делото за собствеността на Безистена, което Главно мюфтийство заведе срещу община Ямбол. То беше гледано в понеделник – 24 март, и приключено още в първото съдебно заседание. Съдиите са приели като доказателство официалния превод на документа, представен от адвоката на Мюфтийството, в който се казва, че има неплатени 450 гроша за вакъфския имот сграда с дюкяни в Ямбол. Този документ има по-скоро историческа, отколкото юридическа стойност, коментира адвокат Гочо Димов, който защитава интересите на община Ямбол. В съдебното заседание съдът е отказал разпита на свидетеля, който адвокат Красимир Руев не успя да доведе в Ямбол и заради когото делото се отлагаше няколко пъти. Пропомняме, че Ямболски окръжен съд отхвърли като неоснователно искането на Главно мюфтийство да му върне собствеността на Безистена заедно със земята под сградата и предявения иск за неоснователно обогатяване от този имот в размер на 120 000 лв. и лихвите. По делото не бяха представени никакви документи и доказателства в подкрепа на тезата, че Безистена някога е бил вакъфски имот и е владян от местната вероизповедна община, за да може сега Мюфтийството да претендира за връщане на сградата. В действителност Мюсюлманско вероизповедание не разполага с никакви доказателства. Защитата на община Ямбол представи документ, че през 1933-34 г. Безистена не е фигурирал сред 17-те имота, които са били на местната вероизповедна община. Искът на Мюфтийството е несъстоятелен и заради това, че той е предявен по Закона за вероизповеданията, според който могат да им бъдат възстановени имоти, незаконно отнети след 9 септември 1944 г., а случаят с Безистена не е такъв. Много преди тази дата общината е владяла имота и за това има решения на Градския съвет още от 1924 г. Въпреки несъстоятелността на претенцията, Главно мюфтийство е решило да води съдебната битка до край и дори съдът в Бургас да се произнесе в наша полза, най-вероятно ще се стигне и до трета съдебна инстанция – Върховен касационен съд.

About the Author :