Реформаторите в Ямбол настояват комисия да установи причините за прекъсванията на електричеството във Веселиново и Завой

reformatorski-blok-logoОт изключително важно значение за цената на електрическата енергия е  качеството на продукта, който се предлага. Недопустимо е в ХХI век  качеството на електричеството около Ямбол и по-специално в село Веселиново  да е на толкова ниско ниво.  Местните структури на Реформаторския блок в Ямбол предлагат в понеделник да бъде сформирана специална комисия от експерти по енергетика, представители на  компанията EVN, Енергийният системен оператор и Областната управа, заяви още инж. Димитър Стоянов. Той подчерта, че ежедневните токови удари, на които са подложени домакинствата във Веселиново, ощетяват гражданите и се отразяват тежко на всички жители на общината – от младите семейства до пенсионерите. По инициатива на инж. Димитър Стоянов следващата седмица ще се  организира среща с малкия и средния бизнес в Ямбол за дискусия  увеличената цена на тока за бизнеса.

До Областния управител на област Ямбол

До Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ЯМБОЛ

Относно:Ежедневните прекъсвания на електрозахранването на промишлени и битови консуматори от селата Веселиново и Завой, захранвани от „Извод Веселиново- подстанция Ямбол 1“

Уважаеми господа,

Сигнализирани сме от наши симпатизанти, че жителите на селата Веселиново и Завой и промишлени консуматори захранвани от „Извод Веселиново“ са подложени на ежедневни няколкократни прекъсвания на електрозахранването, като най-често тези прекъсвания са свързани с токови удари и кратковременни недопустими падове на напрежението. Сигнализирани сме, че в резултат на това на различни потребители в тези селища има изгорели много хладилници, телевизори, климатици,доилни агрегати, електрически помпибитова електрическа техника, компютри и т.н.Не по-добро е състоянието на електрозахранването на промишлените консуматори захранвани от горепосочения извод.

На базата на сигналите наши експерти направиха съответните проучвания и проверки и се установи че сигналите са действителни и ситуацията със живущите в този регион е крайно критична.

Уважаеми господа,

Имайки предвид настъпилите непоносими жеги в този регион и невъзможността на обикновените хора да посрещнат най-неотложните си чисто човешки нужди в резултат на тези прекъсвания на електрозахранването настояваме:

1. Незабавно да бъде сформирана комисия с наши енергийни експерти, представители на ЕВН България , ЕСО, областна управа.

2. Комисията в най-бърз порядък да извърши необходимите проверки и да излезе с точни и ясни и практически приложими мероприятия за бързото решаване на този проблем

3.  Отговорните дружества и институции да вземат незабавни мерки за решаване на констатираните от комисията проблеми

Предупреждаваме Ви, че  ако не бъдат взети необходимите мерки по нашите предложения ще бъдем принудени да преминем към ефективни протестни действия с цел защита интересите на хората и бизнеса в този регион

Ръководството на Реформаторски блок Ямбол

 

About the Author :