Ремонтират центъра в гаранционния срок

0001От днес започнаха дейности по подмяна на дефектирали елементи по централните пешеходни зони на Ямбол. Работите се извършват в рамките на гаранционния период, подаден от фирмата изпълнител на строителните дейности по обекта. Дейностите основно касаят плочки от настилката по ул. „Г. С. Раковски“ и някои елементи от облицовката по обособените зелени зони и места за отдих. При направения миналата седмица оглед от експерти от общината и представителите на строителната фирма са определени конкретните места за интервенция. Отстраняването на дефектите е част от мерките за поддържане на градския  център, обновен по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“. Възстановителните дейности ще обхванат и засегнати от вандалски прояви архитектурни елементи. В рамките на едногодишен период от ремонта на центъра са констатирани редица случаи на умишлено счупени пейки, облицовки и плочи, както и рисунки върху тях. В тази връзка община Ямбол апелира към по-отговорно отношение на гражданите за опазване на градската среда, както и за подаване на сигнали при констатирани вандалски прояви. След приключването на възстановителните работи, ще се премине към цялостно измиване на централните пешеходни зони по ул. „Г. Раковски“, пл. „Освобождение“ и ул. Цар Освободител“.

About the Author :