Ремонтират три държавни училища в Ямбол по ОП „Региони в растеж”

птгТри ямболски професионални гимназии, са сред 30-те държавни училища в страната, които ще бъдат обновени и модернизирани по ОП „Региони в растеж”, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – Ямбол,   Професионална гимназия  по икономика „Георги Стойков Раковски“ – Ямбол и  Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол са сред 15-те държавни професионални училища, в които базата ще бъде подобрена по силата на втори договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проект BG16RFOP001-3.002-0008-С01. Той предвижда обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В тях ще бъдат инвестирани общо 15 058 000 лева.

Първият проект касае 15 софийски училища, които ще бъдат ремонтирани общо за 13 127 000 лева.

About the Author :