Рекултивират депо в Елхово

img_8325AРекултивиране на старото общинско депо по пътя за село Изгрев е започнало по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Според предвиденото в проекта натрупаните през годините отпадъци в общинското депо трябва да се покрият с изолиращи пластове и да му се даде форма и наклон, които да позволят използването на терена. Рекултивацията обхваща два етапа с два типа технологии – технически и биологични. Техническата рекултивация, включва почистване и подготовка на терена, изземване и транспортиране на земни маси, подравняване и оформяне на терена в окончателния му вид, добавяне на подобрители и др. Биологичната рекултивация на депата предвижда тяхното озеленяване. След окончателната обработка ще се прекрати замърсяването на подпочвените води в района на град Елхово и районът ще придобие съвсем нов вид.

About the Author :