РЕКУЛТИВИРАН ТЕРЕН НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

DSC01333Депото за битови отпадъци на Община Стралджа вече е в миналото. В изпълнение на част от мащабния партньорски проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в район Ямбол – първа фаза” на мястото на замърсения терен от дългогодишното изхвърляне на отпадъците край Стралджа вече няма и следа. С техническата рекултивация като начало чрез предепониране бе намалена площта от 57 на 23 дка. Тялото на депото е запечатано с горен изолационен екран, включващ хоризонтален газов дренаж от трошен камък, геотекстил, минерален запечатващ слой, геомембрана, дренажна система за атмосферни води, състояща се от площен дренаж и охранителни канавки за атмосферните води. Рекултивиращия земен пласт и хумусния пласт, които са положени най-отгоре са основата за предвидената биологична рекултивация, която се изпълни чрез затревяване и залесяване. DSC01329Изпълнението на всички тези дейности приключи на 23 декември 2015г. с издаване на разрешение за ползване. Всичко това припомни инж.Радостина Василева, началник отдел „ТСУЕ“, община Стралджа и координатор по проекта. На официалното откриване присъстваха Димитър Иванов, областен управител, Георги Славов, кмет на община Ямбол, представител на община Сливен, представители на фирмите, участващи в ДЗЗД „Консорциум Мараш-2015” – изпълнител на проекта – „Инком – ПВ“ ООД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Хидрострой“ АД, представители на „ИКюИ Контрол“ ООД – строителен надзор на обекта, общински съветници и експерти от общината.
Кметът на Стралджа Атанас Киров и кметът на Ямбол Георги Славов официално прерязаха лентата за откриване на обекта.

About the Author :