Ректорът на Тракийския университет инспектира обновената сграда на Факултет „Техника и технологии“

Ямбол, 22.05.2020 г.

„Изключително съм удовлетворен от това, което видях – в изключително кратки срокове и в обстановка на пандемия изпълнителят на обекта е успял да свърши чудеса. Виждам много добро изпълнение само за три месеца, въпреки съществуващите затруднения в доставките, в пътуванията и при набирането на работниците“, заяви ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Добри Ярков, който днес инспектира приключващия в този ден проект за обновяване на сградата на Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол. Проектът, финансиран от Националния доверителен екофонд, е на стойност около 900 хил. лв. По него бяха изпълнени 7 енергоспестяващи мерки: топлоизолация на външни стени, подове и покриви, подмяна на дървената дограма със съвременна алуминиева, подмяна на радиаторите, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, монтаж на соларна инсталация, свързана съм 1000-литров бойлер за столовата и др.

Доц. д-р Добри Ярков благодари на декана на факултет „Техника и технологии“ доц. д-р Ваня Стойкова за много добрата организация по изпълнението на проекта. „Тя има пълната подкрепа на ректора на Тракийския университет и на цялото академично ръководство за факултета „Техника и технологии“ и вярвам, че той върви напред. Защото не са важни само изолацията, дограмата и санирането, а е важно какво е съдържанието. Факултет „Техника и технологии“ се разви много бързо и той е един от факултетите, които носят авторитет на Тракийския университет. Много съм приятно изненадан, че студентите, които завършват тук, имат 100 процента реализация в бизнеса и бизнесът има нужда от тях“, заяви ректорът. Той сподели, че предишния ден е имал среща с представители на ямболска фирма, която е много доволна от студентите, завършили Тракийския университет и търси кадри от висшето учебно заведение. „Вярвам, че факултет „Техника и технологии“ ще се развива още по-бързо, защото има капацитет – има професори и доценти, доктори на науките, които са не само с регионално, но и с национално значение. Вярвам, че ще издигнем факултета на много високо ниво“, допълни доц. д-р Ярков. Той изказа специална благодарност на арх. Жечев, „който още от първия ден на стартиране на проекта преди 7 години е бил близо до нас, помагал ни е и през цялото време е бил съпричастен с това, което се случва тук през последните 3 месеца“. Благодарност беше отправена и към ръководството на община Ямбол, „защото от тях намираме сериозна подкрепа“. Ректорът оправи призив към младите хора от региона да заповядат в Тракийския университет, уверявайки ги: „Не само няма да съжаляват, но и след 4 години като завършат, ще се гордеят, че са завършили Тракийския университет!“

About the Author :

Leave a reply