Рекорд за най-кратка сесия

DSC00857Рекорд за най-кратка и най-скучна сесия поставиха на 30 юни общинските съветници в Ямбол. За 45 минути те приключиха дневен ред от 18 точки, преминавайки през тях почти без никакви дебати, като се изключи предложенията за коригиране на технически грешки. Кметът Георги Славов не излезе нито веднъж да поясни предложенията си, а само казваше, че няма допълнения към тях.

Както коментираха граждани, тази сесия се прави най-вече за това съветниците да отметнат задължението си веднъж месечно да провеждат заседания, за да могат да получат заплатите си.

Самият дневен ред беше най-вече от предложения, които касаеха одобрения на проекти за подробни устройствени планове или разрешения за изработването им, определяне на пазарни цени, продължаване на договор за наем и други подобни.

Беше определен и съставът на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, беше преобразувана детска ясла „Щурче”, беше приет годишният финансов отчет на „ДКЦ – 1” и новият общински съветник – д-р Димитрона Стойчева беше избрана за член на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности и социална интерграция”.

About the Author :