Рекордно ниска безработица в Ямболско, за пръв път – под средната за страната

0000263018-article3Равнището на безработица в област Ямбол през август 2018 г. е толкова ниско, колкото не било никога досега, откакто се води статистика по този показател, отбеляза днес, 25 септември 2018 г.  на пресконференция директорът на Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. Равнището на безработица е 5,2 процента. За пръв път областта ни е на 10-то място в страната по ниска безработица – след Велико Търново и пред Русе. През миналата година областта ни се нареждаше на 15-16-то място в тази класация, а през предходния месец бяхме на 12-то. За пръв път безработицата в Ямболско е под средното за страната равнище – по-ниско е с 0,4 процентни пункта.

През август 2018 г. регистрираните в област Ямбол безработни в бюрата по труда е 2880 човека. Сравнено с предходния месец намалението е с 245 души, т.е. със 7,8 процента, което е характерно за този месец от годината. Спрямо август миналата година намалението е с 1 305 човека или с 31,2 процента.

В регионален мащаб равнището на безработица бележи спад във всичките пет общини, като най-значителен той е в Стралджа – с 11,1 процента. Причината е, че три големи фирми са набирали работници в Стралджанско с осигурен транспорт – това са “Язаки”, бившата “Белла-България” и “Себурнидзе”-Карнобат – фирма за производство на автомобилни инсталации. Най-ниска е безработицата в община Ямбол – 2,7 процента, следва “Тунджа” – 6,8 процента, Стралджа – 8,6 процента, по-високо е в Болярово – 12,1 процента и Елхово – 12,7 процента.

През август 2018 г. в бюрата по труда в Ямболско са обявени 455 работни места, като 375 от тях са на първични пазар на труда. Сравнено с предходния месец заявените работни места са с 93 повече. Най-много са работните места в отраслите “Административни и спомагателни дейности” – 105, “Преработваща промишленост” – 74, “Държавно управление” – 54 и “Образование” – 48.

Започналите работа безработни през август са 290 човека, от които 253 на първичния трудов пазар. В субсидирана заетост са включени 37 безработни, като 19 от тях са наети по проекти на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, а 18 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :

Leave a reply