Резултати от търгове в община „Тунджа“

Tundja3Нови 11 962 лева се очаква да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 30.08.2016 г. публични търгове. Продадени бяха две ниви в землището на с. Чарган. Срещу месечен наем се предостави едно помещение от сграда в с. Безмер.

На публичен търг с явно наддаване бяха предоставени под аренда земеделски земи в землищата на селата Златари и Чарган, за срок от 30 /тридесет/ години или до изтичане на амортизационния ѝ срок.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 

About the Author :