Резултати от националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на десетокласниците

digitalno820 ученика от 18 училища в област Ямбол, където се обучават десетокласници, се включиха тази година в националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности. То се проведе от 11 до 15 юни 2018 г.

Онлайн оценяването включва две части: тест с автоматично оценяване от 20 задачи, време за работа 30 минути, общ резултат от теста 30 точки и практическа задача с продължителност 60 минути, която се оценява онлайн от учител, с максимален брой 30 точки.

Средният брой на точките от теста е 16 точки, а от решаването на практическата задача – 14 точки. На 27 юни училищата получиха сертификатите на учениците с най-малко 50% от общия брой точки.

About the Author :

Leave a reply