Резултатите от проучванията на Средновековната крепост край Воден през 2021 г.

Болярово, 28.07.2021 г.

За единадесета поредна година екип от преподаватели, докторанти и студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – София, съвместно с Регионалния исторически музей (РИМ) – Ямбол представиха пред жителите на община Болярово откритите находки от проучванията на археологическия обект „Малкото кале“ (край село Воден).

Археологическите проучвания на екипа са част от дейностите, заложени в програмата на Международния Югоизточен летен университет, който беше създаден в резултат от подписания през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между УниБИТ и три погранични общини – Малко Тръново, Болярово и Елхово. По силата на този Меморандум се извършват ежегодно научни изследвания, подпомагащи процеса по издирването, съхраняването и популяризирането на знанията за историческото и културното развитие на българския народ, в този пограничен район на нашата страна.

Сътрудничеството в областта на научните изследвания между един от водещите университети в страната – УниБИТ, РИМ-Ямбол и община Болярово стартират в начало на 2011 г. За да предотвратят иманярски набези, археолозите от РИМ-Ямбол започват съвместни проучвания с УниБИТ в местността „Малкото кале“ в землището на с. Воден. Археологическият обект представлява Средновековна крепост, съществувала в периода XI-XII век. До момента са проучени около 3/4 от целевия обект, чиято площ е около 1 дка.

През настоящата 2021 г. бяха извършени проучвания на пространството около новооткритата главна порта на крепостта, която е от изток. Проучени са рушевини от вероятно паднал втори етаж, сред които бяха открити множество фрагменти от стенописи с различни цветове, изображения, а някои от тях и с букви (старогръцки). Също така бяха открити монети, ножове, върхове на стрели, метални предмети от бита, фрагменти от стъклени съдове, прешлени за вретено, битова керамика, както и многобройни фрагменти от луксозна керамика (сграфито). Сред находките се откроява и ядро от печат.

За всички находки и работата си в периода 12-23 юли студентите от УниБИТ разказаха пред обществеността на гр. Болярово, представители на общинската администрация, кметски наместници, общински съветници и читалищни дейци. С кратък филм, плод на техните общи усилия, те представиха най-запомнящите се моменти от престоя си на територията на общината и споделиха, че макар това да е финална среща, те ще се завърнат и през следващата година в община Болярово, за да продължат своите археологическите проучвания на Малкото кале.

Жителите на община Болярово, студентите, докторантите и преподавателите на УниБИТ бяха поздравени от Ректора на Университета проф. д.н. Ирена Петева и от Председателя на Академичното общо  събрание – проф. д.ик.н. Стоян Денчев.

About the Author :

Leave a reply