Регистри по граждански състояние

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЕксперти от отдел „Човешки ресурси и ГРАО” и секретарят на община „Тунджа” Андон Кръстев приеха регистрите по гражданско състояние от 44-те населените места на общината. Ежегодно през януари се осъществява приемането на трите вида регистри – за раждане, брак и за смърт. След приключването им за предходната година, те се съхраняват в административната сграда на Община „Тунджа”.
През 2013 г. 184 са новородените деца в община „Тунджа”, които са с постоянен адрес на територията на общината.
Съставени са 9 акта за раждане, от които 6 са пресъставени от чужбина и 3 са със съдебни решения.
През 2013 г. са починали 563 жители, като за 464 от тях са съставени актове за смърт в общината.
Кметовете и кметските наместници са сключили 37 акта за граждански брак.
Съгласно нормативните изисквания регистрите се съхраняват в продължение на 130 години.

Жана Николова

About the Author :