Регистрират здравните книжки

Здравни книжкиПромени в регистрацията на здравните книжки се въвеждат с измененията на Наредба №15, която регламентира здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Според промените всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в Регионална здравна инспекция – Ямбол по настоящия адрес на лицето и след извършване на предварителните медицински прегледи.

От РЗИ – Ямбол съобщават, че заверяването на новоиздадени личните здравни книжки ще се извършва при представяне на документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес, чрез поставяне на печат на снимката и подпис на длъжностното лице. Заверените лични здравни книжки се вписват задължително в „Регистъра на заверените здравни книжки”при РЗИ-Ямбол. От здравната инспекция уточняват, че личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, ще се заверяват и регистрират след извършване на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Целта е да се създаде единен регистър на работещите в хранителния бранш и в сферата на услугите.

Досега финалната заверка на здравните книжки се правеше от семейните лекари. С промените личните лекари ще подписват книжката, след като са извършени всички необходими медицински прегледи и изследвания, но финалната заверка и регистрация на книжките ще се прави от РЗИ-Ямбол.

About the Author :