Регистрираните читатели в библиотеката са намалели с 11,3 процента за година

bibliotekaС 11,3 процента са намалели регистрираните читатели в ямболската регионална библиотека за една година и през 2016 г. те са 2.7 хил., сочи информацията на Териториално статистическо бюро-Югоизток, отдел “Статистически изследвания-Ямбол”. Посещенията в библиотеката са намалели с 3,9 процента, докато общият зает библиотечен фонд на един читател се увеличава – 49 броя. През 2016 г. заетият библиотечен фонд е 130.9 хил. броя, което представлява 49.1% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги – 34.4% от наличния книжен фонд. През 2016 г. регионалната библиотека  е с фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 266.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 1.5%.

About the Author :

Leave a reply