Регистрираните безработни в Ямболска област са 3811, с 1101 повече спрямо 2019 г.

Ямбол, 21.09.2020 г.

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец август са 3811, съобщават от Бюрото по труда в Ямбол. В сравнение с месец юли 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на намаление на безработните – с 335 лица (8%), но спрямо август 2019 г. те са със 1101 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 6.8 % и в сравнение с юли 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.6 %. Най-висок дял на останали без работа има в най-малката погранична община Болярово – 15 %, в Елхово той достига 14 %. В община Стралджа безработицата е 8,9 на сто, в община Тунджа – 8,6 %, най-ниска е в Ямбол – 4,6 на сто.

Във всички общини се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 8% в сравнение с юли 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Ямбол – със 196 души (11%), а в останалите 4 общини спадът е от 13 до 64 души.

През август 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4.3%, 163 лица; младежи до 29 г. – 11.3%, 429 лица; продължително безработни – 20.7%, 790 лица; лица без квалификация – 51.6%, 1968; лица с основно и по-ниско образование – 42.8%, 1631, лица с увреждания – 6.1%, 232.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месеца са се регистрирали нови 471 безработни лица, като липсват заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (25,5%), Търговия (8,5%), Хуманно здравеопазване и социална работа (5,3%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

През август 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица отново е значителен: за месеца те са 415 души и са с 61% повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в областта (258 души). От тях 68,9% са устроени в реалната икономика.

Работа на субсидирани работни места са започнали 129 лица – 3 по насърчителни мерки, 51 по програми за обучение и заетост и 75 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца регионални програми за заетост и по схемата „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през юли са 183. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образованието (33,9%); преработващата промишленост (19,1%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13,1%); държавно управление (9,8%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, оператор на производствена линия, продавач консултант, лекарски асистент, чистач, кредитен администратор, продавач, касиер и др.

About the Author :

1 Comment to “Регистрираните безработни в Ямболска област са 3811, с 1101 повече спрямо 2019 г.”
  • SOS
    September 22, 2020 - Reply

    Не мисля че 4,6% е голяма безработица,като се имат предвид и негативите от пандемията. А есента ще падне още,защото се отварят много работни места. Само РИТЕЙЛ ПАРК ЯМБОЛ ще вземе към 300 човека.

Leave a reply