Регистрираните безработни в област Ямбол са се увеличили през януари

bezraboticaЯмбол, 27.02.2018 г.

Броят на регистрираните безработни в област Ямбол през януари е нараснал със 7,3 %, което се равнява на 299 човека в повече спрямо декември 2017 г. и това е характерно за този месец от годината, информират от Бюро по труда-Ямбол. Така броят на безработните в бюрата по труда в областта през януари е 4412 души. При сравняване на безработицата спрямо година назад – т.е. с януари 2017 г., се отчита осезаемо намаление на безработните с 19 % – с 1038 души по-малко.

Равнището на безработица през януари в област Ямбол  е 7,9 %, което ни нарежда на 12-то място в страната по ниска безработица. Преди нас е област Хасково (7,6%), следва ни област Добрич (8,5%). Спрямо предходния месец се отчита увеличение на равнището на безработица с 0,5 %. Сравнено със същия месец на година по-рано  обаче равнището на безработица е с 1,9 % по-малко. Спрямо показателя за страната, който е 7,2%, безработицата в Ямболска област е с 0,7 % по-високо.

Традиционно най-ниско е равнището на безработица в община Ямбол – 4,5 %. Следват общините “Тунджа” – 9,6 %, Елхово – 15,1 %, Болярово – 17,9 %, Стралджа – 19 %. Спрямо предходния месец декември 2017 г. във всички общини се отчита ръст на безработицата.

През януари в бюрата по труда в областта са заявени 262 работни места, от които 233 са на първичния трудов пазар. В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте със 131 броя, което е 100 % ръст. Спрямо януари миналата година обаче ситуацията е почти без промяна – само със 7 работни места в повече.

Най-много са работните места на първичния трудов пазар са заявени в отраслите: “Преработваща промишленост” – 151 броя; “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 30 бр.; “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 17 бр.; “Държавно  управление” – 10 бр.

Най-често се търсят работници и специалисти за длъжностите: машинен оператор, работник в промишлеността или услугите, шивач, монтажник, продавач-консултант, заварчик, тапицер и др.

През януари са започнали работа през бюрата по труда 199 човека, от които 179 на първичния трудов пазар. В субсидирана заетост са включени 20 безработни – всички по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

About the Author :