Регионалното депо отново буни Ямбол

DSC02771Общинските съветници на ГЕРБ и послушното им мнозинство гласуваха против създаването на временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на регионалното депо, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и на технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за упревление на отпадъците, след закриване на клетка 1.

Предложението за такава комисия беше внесено от съветниците на БСП.  Като вносител Мариета Сивкова припомни, че в предходните години те са гласували за проекта за изграждането на регионалното депо Ямбол и за рекултивацията и закриването на старото сметище на община Ямбол и от декември 2015 г. досега не са поставяли под съмнение европейското му финансиране. След оповестяване на протоколите от заседанията на Регионалното сдружение на Регионалния център за управление на отпадъците на петте общини – Ямбол, „Тунджа”, Стралджа, Сливен и Нова Загора обаче е станало ясно, че има два основни проблема –депото е наводнено, налага се да се източват и транспортират в Пречиствателната станция за отпадни води Сливен мръсни води /инфилтрат/ в огромни количества, без да е предвидено по технология, което води до разходи на общините около 500 000 лв. и депото се запълва с бързи темпове по-бързо от предвиденото.

Тя припомни и че, през февруари започнаха да изтичат замърсени води от регионалното депо директно в отводнителната канавка за чисти,  повърхностни води. Последваха проверки и предписания от контролните органи от  Стара Загора и  Пловдив и от тях стана ясно, че трета година те правят едни и същи предписания към община Ямбол за предприемане на мерки за спиране замърсяването на водите от Регионално депо Ямбол, но тези мерки не се изпълняват.

От получени документи по Закона за достъп до информацията става ясно, че изтичане на замърсени води е било проблем през 2016 г., когато на  община Ямбол не е разплатена сума от около 3 млн.лв. при окончателно разплащане на проекта. Сумата е разплатена след заведено дело и подписано извън съдебно споразумение, въпреки, че е било ясно в началото на  2017 г., че проблемът не е решен.

„Не може като общински съветници да стоим безучастни и да наблюдаваме как се замърсява околната среда, как органите правят предписания и те не се изпълняват. В полза на гражданите е да реагираме и да искаме мерките да се изпълнят!”, обърна се към колегите си Мариета Сивкова и допълни: „Не е работа на кмета да се меси в дейността на Общински съвет като дава мнение  дали да  избираме временна комисия или не. Естествено, че няма да иска работата му да излезе на показ, защото предмет на комисията ще са действията на кмета и неговата администрация”.

В становището на кмета се казва, че подобна комисия е излишна, защото е „извън компетентността и предела на функциите, разписани на помощни по своя характер структури на колективния орган за местно самоуправление”.

DSC02788В обясненията си от трибуната кметът заяви още, че от 1 година е започнала процедура за актуализация на комплексното разрешително на регионалното депо, защото клетка 1 има по-голям капацитет от записания в разрешителното. Според кмета още няколко години тази клетка ще приема отпадъци без проблем. Освен това той заяви, че на последното заседание на сдружението на общините със съгласието на всички кметове е взето решение за изграждане и на клетка 2, като се започне окомплектоване на документите. Тази клетка е част от комплексното разрешително и е собственост на община Ямбол.

Кметът на община „Тунджа” потвърди, че е дал съгласие за клетка 2, защото за нея са извървени всички процедури и тя разполага с всички необходими документи. Според разчетите тя ще струва между 4 и 5 млн. лв., които вероятно ще трябва да се осигурят от самите общини на квотен принцип, защото вече няма европейско финансиране.

Той припомни, че старото ямболско сметище е по-голямата екологична бомба, защото от него изтича голямо количество инфилтрат, който пълни ретензионния басейн и затова се налага непрекъснатото източване и извозване на инфилтрат.

В момента според квотния принцип вози община „Тунджа”, докато завърши обществената поръчка на община „Ямбол.

Кмета припомни и че е взето решение за почти двойно увеличение на квотите за извозване на инфилтрат. На база на количествата валежи, паднали в района на депото, са направени разчети, че над 40 000 куб. м валежи са влезли в клетка 1 от октомври 2017 г. до март 2018 г.

Кметът на „Тунджа” отново припомни, че след клетка 2 общината няма да даде съгласие на нейна територия да има други клетки на депото, затова се търси друго място – най-вероятно в община Сливен, която има най-голяма територия.

Smetishte BANERЗаради проблемите с депото граждани започнаха подписка с искане за неговото закриване и да не бъде откривана клетка 2 на същото място, а да се търси друга възможност за депониране. Подписката върви успоредно с тази за спасяването на „Парахода”.

„Да предотвратим екокатастрофата в Ямбол! Да запазим здравето на всички нас! Ямболци, след октомври 2018 г. депото ще бъде запълнено. И днес от него се отделят отровни газове, изтича силно токсичен инфилтрат, тровещ почвите, питейната вода и водата на р. Тунджа.
Да не позволяваме ЕКОКАТАСТРОФА в Ямбол! Да предотвратим проблема, който засяга нас и нашите деца! Наложително е депото да бъде затворено и общините да търсят нови възможности за депониране на отпадъците”, се казва в призива към подписката, която ще продължи до 15 май.

About the Author :

Leave a reply