Регионалното депо е изчерпало капацитета си?

IMG-4355a56120969cbca3c135281ac1c723-VЖалба до Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора за изчерпан капацитет на регионалното депо, което ползват петте общини – Ямбол, Сливен, „Тунджа”, Стралджа и Нова Загора, е подало Движението с екологична насоченост (ДЕН). В нея се твърди, че на 1 октомври депото е запълнило капацитета си по комплексно разрешение от 2008 г. от 227 357 тона. Според Закона за околната среда, ако не се спазва комплексното разрешително, на оператора на инсталацията (Дружество по Закона за задълженията и договорите „Регионално депо-Ямбол”) се налага имуществена санкция от 10 000 до 500 000 лв. В жалбата си ДЕН настоява санкцията да е 500 000 лв. и да бъдат наложени принудителни административни мерки, т. е. Регионалната инспекция да забрани ползването на депото.

Според Светозар Грозев, директор на „Териториално устройство, строителство и екология” на община „Тунджа”, на чиято територия се намира регионалното депо, капацитетът на регионалното депо е на изчерпване по комплексно разрешително от 2008 г., но реално клетка 1 на регионалното депо има капацитет да поема отпадъка за още 80 000 тона.

Община Ямбол е започнала процедура за увеличаване капацитета на клетка 1, но тя е продължителна, а от друга страна може да бъде обжалвана от същата екологична организация, която не позволява нищо да се случи на територията на регионалното депо, защото иска затварянето му.

В същото време по това комплексно разрешително може да бъде изградена и клетка 2, но въпреки решението на сдружението на петте общини работна група да реши как да се изгражда клетката, за да е ясно и колко ще струва, нищо не е направено.

Проблемът с клетка 2 е, че тя няма да бъде финансирана с европейски средства и затова не е ясно дали изобщо ще е изгодно на общините да я строят при условие, че капацитетът й е само 112 000 тона.

Общините са изправени пред сериозен проблем, защото ако депото бъде затворено, те няма да има къде да извозват отпадъците, а в същото време другите регионални депа отказват да приемат отпадъците им, защото ще се запълни и техния капацитет.

Проблемът с малкия капацитет на комплексните разрешителни на регионалните депа е заложен още преди повече от 10 години. Държавата е накарала общините, които имат депа, да получат комплексни разрешителни и към 2008 г. община Ямбол е получила такова комплексно разрешение за депото на база само на нейните количества отпадъци.

След това държавата взима решение за изграждане на регионални центрове за отпадъци и депото в Ямбол се оказва такъв център, а самото комплексно разрешително, издадено от държавата, идва с наименование за регионално депо.

Това несъответствие и последвалите обжалвания на ДЕН срещу исканата оценка за въздействие на околната среда за изграждането на Регионален център за отпадъци доведоха до това, че с европейски средства да бъде изградена само клетка 1 на база на издаденото комплексно разрешение от 2008 г. и да бъде рекултивирано старото сметище на Ямбол.

Оттук нататък държавата има думата какво ще предприеме за регионалното депо на Ямбол, но петте общини реално стават заложници на недомислиците на държавно ниво, свързани с боклука, а накрая всички граждани ще плащаме, ако се наложи да извозваме отпадъците си на други места, да не говорим, че никой няма да иска да ги приеме…

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply