Регионална среща за промените в климата

„Тунджа“, 23.02.2022 г.

На 24.03.2022 г. от 13,30 часа в залата на община „Тунджа“ ще се проведе Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“. Партньор по проекта е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново заедно с други 6 училища от страната, екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Проятели на Земята“. Проектът се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Срещата има за  цел да повиши  осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

В срещата ще вземе участие ръководството на община „Тунджа, представители на РУО – Ямбол, партньорите по проекта,  педагози, земеделски производители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.

По време на срещата ще се разискват местните предизвикателства, свързани с климатичните промени, ще бъдат представени климатичните промени на климата във Веселиново за 40-годишен период, влиянието на климата върху земеделските култури, екологичното възпитание на младите хора и др.

About the Author :

Leave a reply