Регионална библиотека „Г. С. Раковски“-Ямбол на 60 години

С поредица от събития ямболската Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ отбелязва своя 60-годишен юбилей. Кулминацията ще е през следващата седмица. На 19 ноември от 17.30 часа в читалнята на библиотеката ще има юбилейна вечер по случай 100 години от рождението на Марин Беленозов – дългогодишен директор на Окръжна библиотека-Ямбол.

На следващия ден – 20 ноември, от 17.30 часа, ще бъдат отбелязани 125 години от първото самостоятелно издание на романа „Под игото“. Предвидена е среща с Игор Чипев – внук на издателя Т. Ф. Чипев.

На годишнината са посветени две изложби, които и сега могат да бъдат видени на третия етаж, в читалнята на библиотеката. Първата от тях е наречена „60 години в 60 фотоса“ и представя колажи или фотоси на стари издания от фонда на библиотеката. В колажите са включени единични издания от излизали някога вестници като „Ямболски общински вестник“, „Тунджа“, „Тракиец“, „Зарници“, „Народно благо“, „Преглед“, „Ученически подем“, „Тракийска вечерна поща“, „Българский орел“, „Надежда“, „Каргуна, малък обществен вестник“, както и прочутият „Манифест на дружеството за борба против поетите“, написан в Ямбол в началото на 20-те години на 20 в. от модернистите. Сред старите и редки книги са представени заглавните страници, например, на: „Наука за дишането на индийските йоги“, „Игиена на неврастеника“, „Кратко учебно земеописание“, „Употребяват ли евреите хриситянска кръв?“, „Интимни писма по полово възпитание на подрастващите момичета“, „Многочисленост на населените небесни светове“, „Числителница“, съставена от А. Малин и К. Бурянин и мн. др

Втората изложба е озаглавена „100 години от рождението на Марин Беленозов – първи директор на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“. Тя е създадена от материали от фонда на отдел „Краезнание“. Марин Беленозов (11.07.1919 г.- 14.01.1999 г.) е най-дългогодишният библиотекар не само в Ямбол, но и в страната. През 1949 г. започва работа като уредник – библиотекар в ямболското читалище “Съгласие”, а от 1958 г. до пенсионирането си през 1982 г. е директор на Окръжна библиотека – Ямбол. Той е първият инициатор на създаването на кръжок по изобразително изкуство в читалище “Съгласие” през 50-е години на миналия век; един от основателите на ямболския киноклуб и с 25-годишен стаж в ръководството му. Под ръководството на Марин Беленозов във библиотека „Георги Раковски” се обособяват: просторно помещение за свободен достъп, три читални, комплексен отдел “Изкуство” и Детски отдел, намиращ се в самостоятелна сграда.

Всъщност изявите, посветени на 60-годишния юбилей на ямболската библиотека, започнаха още от 1 ноември – Денят на народните будители. На годишнината беше посветена презентацията „От къде идват книгите?“, представена пред децата от детска градина „Червената шапчица“. Организирана бе изложбата „Проф. Александър Теодоров Балан – ковач на нови думи и борец срещу чуждиците“.

About the Author :

Leave a reply