Регионалната програма за заетост 2020 осигурява 39 работни места в област Ямбол

Ямбол, 23.06.2020 г.

На заседание на Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие бе одобрена Регионалната програма за заетост 2020. Комисията беше председателствана от заместник областния управител Стойка Димитрова.

„Програмата е доказано действаща и полезна за безработните лица, както на ниво област, така и на национално ниво. Миналата година по Програмата са работили 49 лица в област Ямбол“, каза Пенка Кирилова – Директор на дирекция Регионална служба по заетост Бургас.

Основната цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. Очаква се програмата да стартира през месец август и да приключи до края на годината. Както всяка година Програмата за заетост е финансирана със средства от държавния бюджет в размер на над 121 хил.лв.

Общият брой работни места, които ще бъдат разкрити в област Ямбол е 39, като ще бъдат назначени 47 лица. Двадесет и две от лицата ще работят на пълен работен ден, а 25 лица, наети на 17 работни места – на непълен работен ден. Основните дейности, които ще се изпълняват в петте общини на областта са комунално-битово обслужване; благоустройство на населените места; поддържане на общинска собственост; опазване на околната среда.

В община Ямбол ще работят 10 безработни лица на пълен работен ден. В община Елхово ще наемат 17 души на непълен работен ден, а в „Тунджа“ 10 лица започват работа. Петима безработни наемат в община Стралджа, а четирима ще подпомагат общинските дейности в Болярово.

„За нас като държавна администрация, и през настоящата година, е важно финансираните от държавата работни места да бъдат насочени към общините, за да могат не само трайно безработни лица да започнат работа и възстановяват трудовите си навици, а да се извършват необходими и ефективни дейности по населените места“, каза г-жа Стойка Димитрова – председател на Комисията по заетост.

About the Author :