Регионалната здравна инспекция – най-непрозрачната институция в област Ямбол според граждански одит на ПДИ

Ямбол, 13.05.2020 г.

Регионалната здравна инспекция е най-непрозрачната институция в област Ямбол. Това показват резултатите от Гражданския одит на активната прозрачност, който Програма Достъп до информация провежда традиционно. 

В периода 10 февруари – 15 април 2020 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност през 2020 бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет .

В област Ямбол наблюдаваните институции са петте общини, областната администрация, дирекцията на МВР, дирекция „Земеделие“, Регионалното управление на образованието и Регионалната здравна инспекция.

Всички институции, освен здравната инспекция, показват по-добри резултати в сравнение с предходните години. Първенец в областта по активно публикуване на задължителната по закона информация продължава да е община Тунджа.

 

Дияна Бончева, координатор на Програма Достъп до информация

 

About the Author :

Leave a reply