Регионалната библиотека в Ямбол предлага безплатен достъп до образователната онлайн платформа Уча.се

Ямбол, 15.11.2019

Регионална библиотека „Георги Раковски” – Ямбол предлага отскоро на своите читатели безплатен достъп до образователната онлайн платформа Уча.се. Те могат да се възползват от възможността да учат с Уча.се на специално обособени потребителски компютри в Детски отдел и отдел Читални – Компютърен център.
„Уча.се” предлага на учениците видео уроци, тестове, упражнения и учебни игри, които покриват 97% от материала, изучаван в училище от I до XII клас.
Материалите следват напълно официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни изисквания.
Образователният портал разполага и със собствен блог „Мотивирам.се”, предоставящ полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители и студенти.

Когато посетителите на библиотеката използват абонамента за Уча.се самостоятелно, т.е. не се изисква ангажиране на служител от библиотеката, те могат да гледат видео уроци; да правят тестове, с които да открият пропуски в знанията си; да играят индивидуална учебна игра; да изпълняват дневни образователни мисии, водещи до все повече знания.

Децата в ученическа възраст могат да подготвят домашните и уроците си в библиотеката; цял клас заедно със своя преподавател може да проведе в библиотеката следобедните си занятия; могат да се учат различни езици – английски, немски, френски, руски, китайски и испански засега, да обогатят знанията си по финансова грамотност, компютърно моделиране, предприемачество. Съвсем скоро предстои на сайта да бъде предоставено и съдържание за кариерно ориентиране.

About the Author :

1 Comment to “Регионалната библиотека в Ямбол предлага безплатен достъп до образователната онлайн платформа Уча.се”
  • Христо
    November 16, 2019 - Reply

    Здравейте,

    Имам една препоръка към сайта – да се датират статиите. Днес търсих информация из сайта за новоизбрания кмет и неговата обществена дейност. Намерих такава информация, но не можах да се ориентирам кое кога е ставало, защото нямаше дата на статиите. Същото и за тази новина за библиотеката.

Leave a reply