Регионален форум, посветен на социалната политика за възрастните хора, с участието на заместник-министър Росица Димитрова

DSC_1245На 22 ноември 2017 г. в Ямбол се проведе регионален форум, посветен на социалната политика за възрастните хора, механизмите за партньорство, възможностите за подкрепа и развитие. В кръглата маса се включи и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Форумът бе организиран от Областна администрация – Ямбол в партньорство с Национален алианс за социална отговорност /НАСО/. По този начин се продължава активния диалог по наболелите демографски проблеми и търсенето на конкретни решения за областта.

Присъстваха представители на местната власт, институции на областно и общинско ниво, социални служби, НПО, фирми доставчици на услуги участваха активно в диалога с държавната власт.

От община Болярово участие взеха всички ръководителки на социални заведения: Миряна Иванова (Двата центъра за настаняване от семеен тип в село Мамарчево – за пълнолетни лица с физически увреждания и деменция), Дафина Георгиева (Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и двете Защитени жилища към него), Марина Танева (Защитено жилище за лица с физически увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция), Златка Янева (Дом за стари хора в село Воден) и специалистът в сферата на социалните услуги в общинската администрация Димитрина Кирова.

Форумът бе открит от заместник-областният управител Христо Колев. Той заяви: „Областна администрация е последователна във вниманието и усилията си по отношение демографското развитие на област Ямбол. През предходните два форума, които се проведоха през септември и октомври насочихме вниманието си върху демографската ситуация в областта. В днешната среща засягаме процеса на застаряване на населението, темата за грижата за възрастните хора и, конкретно – деинституционализацията на грижата за възрастните хора.“

В Ямбол заместник-министър Димитрова представи готовия и предлаган за обсъждане първи Национален план на стратегия за дългосрочна грижа за възрастните хора или т.нар. деинституционализация в сферата на грижата за възрастни. Планът касае периода 2018 -2021 година. Финансирането по него ще бъде по две оперативни програми „Региони в растеж“ и Развитие на човешките ресурси. Очакването е януари месец националният план да бъде приет от МС. „Това е балансиран план с основен акцент потребителите на този тип грижа, с акцент нуждите на възрастните хора и обгрижването им в тяхната обичайна среда“, това каза зам.-министър Димитрова.

Застаряващо население и хронично боледуващи възрастни хора – това са два факта, които обуславят наличието и изпълнението на такъв национален план. Росица Димитрова не скри факта, че държавата на този етап е в дълг на хората с деменции, на възрастните с увреждания, към лицата с психически разстройства и те ще са приоритет в програмата. Ще бъдат изграждани нови домове за грижа. В целия този процес е много важна ролята на общините, които са бенифициенти по европейските програми, подчерта зам.-министър Димитрова.

„Подкрепата на възрастните хора това е целта на държавата с новия план, това е целта и на местната власт. Работим заедно“, подчерта в края на дискусията зам.-министър Росица Димитрова.

About the Author :