Регионален исторически музей – Ямбол отбелязва 70 – годишнината на археолога Илия Илиев със сборник в негова чест

DSC03838Излезе от печат брой 9 на „Вести на Ямболския музей”. Изданието е израз на уважение към колегата, уредника, археолога, директора, учения и приятеля Илия Илиев и е посветено на 70-тата  му годишнина.

Илия Кръстев Илиев е роден в гр. Ямбол през 1948 г. Завършва Техникума по механотехника Иван Райнов, а през 1972 г. – Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, специалност История. През 1976 г. започва работа като уредник в отдел Археология на тогавашния Окръжен исторически музей в гр. Ямбол. Назначаването на Илия Илиев съвпада и с разделянето на археологическия фонд на музея на четири отделни фонда – Праистория, Античност, Средновековие и Нумизматика, като той поема фонд Праистория и се профилира в тази област на археологията. Още с постъпването си, като представител на ОИМ – Ямбол, е включен в експедициите Сакар и Аполония – Странджа, ръководени от проф. Александър Фол.

В първите си години като археолог Илия Илиев участва и в проучванията на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. През 1977 г. ръководи първите самостоятелни археологически проучвания на ОИМ – Ямбол, като извършва спасителни разкопки на светилището на Тракийския конник край с. Дряново, Ямболско. В края на  същата година под ръководството на ст.н.с. Петър Детев участва в спасителните проучвания на праисторическата Марчева могила в гр. Ямбол.

През 1979 г. става част от научния колектив, проучващ Тракийския и античен град Кабиле, като до 1985 г., заедно с  Диана Гергова от НАИМ – БАН, проучват селищната могила Ясъ тепе, разположена на 2 км югоизточно от античния град.

От 1983 г. до 2003 г. Илия Илиев е неизменен заместник-ръководител на българо-германската експедиция в землището на с. Драма, Ямболско.

През 90-те години на ХХ век Илия Илиев е включен в Проблемната група Археологическа карта на България, в резултат на което на територията на област Ямбол са регистрирани над 300 нови археологически обекта.

В периода 2002 – 2011 г. Илия Илиев е и директор на Ямболския музей, като през 2007 г., под негово ръководство, музеят се превръща в регионален.

Илия Илиев е автор на над 50 научни публикации в България и чужбина, които са отразени в пълната  библиография, поместена в изданието.

Представянето на юбилейния сборник STUDIA IN HONOREM ILIA ILIEV” ще се състои от 14:00 часа на 27 септември  2019 г. (петък), в Регионален исторически музей – Ямбол. В изданието  са включени 21 статии от 32 автори от България, Германия, Финландия, Дания и САЩ. Публикациите обхващат широк тематичен и хронологически диапазон, разглеждайки сакралния и ежедневния живот от ранния неолит до средновековната епоха. Девет от статиите са на английски, немски или руски език. Изданието ще бъде представено от д-р Стефан Бакърджиев, директор на РИМ – Ямбол и археолога Тодор Вълчев, уредник в музея и съставител на сборника.

От 7 октомври 2019 г.  сборникът ще може да бъде изтеглен безплатно в PDF формат от сайта на музея: http://yambolmuseum.eu/

About the Author :

Leave a reply