Регионален исторически музей – Ямбол спечели финансиране по проект от Министерството на културата

Ямбол, 17.06.2021 г.

Това стана ясно след публикуването на резултатите от сесията за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства 2021 г. Проектното предложение на РИМ-Ямбол  за издаване на двуезичен каталог КУКЕРСКИТЕ ИГРИ В ЯМБОЛСКО – ТРАДИЦИОННИ МАСКИ, КОСТЮМИ, ОБРЕДНИ ЛИЦА, РЕКВИЗИТ е класирано в конкурсната сесия на тема „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“.

Изданието ще е първият по рода си каталог, отразяващ автентичните кукерски игри в България и ще е в унисон с  политиката на Регионален исторически музей – Ямбол да популяризира богатството на фондовете си чрез качествени печатни издания. В този смисъл то е своеобразно продължение на излезлия през 2017 г. каталог на музейната мобилна изложба „Цветна магия от Ямболско“.

Каталогът ще илюстрира многообразието от кукерски маски и костюми в региона, ще съдържа информация за същността на показаните образци, а изследователската част ще е достъпен източник на знания за всеки, интересуващ се от обредното маскиране, бил той специалист или не. Богата колекция архивни снимки от първите десетилетия на миналия век ще допълва сведенията за основните персонажи и елементи на обредните действия.

Представяйки визулно този характерен за региона обичай, каталогът ще запази спомена за неговата специфика дълго след като публиката е напуснала изложбените зали.

Финансирането е на стойност 9 788 лв. и се отпуска 100% авансово.

РАДИО 999 и ДИАНА КАБЕЛ ТВ са медийни партньори на музея по този проект, работата по който ще продължи 4 месеца – от юли до ноември.

Предстои подписване на договор с Министерството на културата.

About the Author :