Коментари

KotevPostтоталитарният продукт

Посттоталитарният човек, досеща се всеки, е същество затормозено и обременено, неспособно да се отърси от предразсъдъците,…