Районна прокуратура-Ямбол разпореди комплексна проверка във връзка със замърсяването на река Тунджа

Ямбол, 22.04.2020 г.

Районна прокуратура – Ямбол се самосезира по публикации в медиите, касаещи замърсяване на река Тунджа и разпореди комплексна проверка по случая. Тя е възложена на ОД на МВР – Ямбол, РЗИ – Ямбол, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив и РЗИ – Стара Загора. Проверката трябва да установи извършено ли е престъпление от общ характер.

В хода на проверката трябва да бъдат установени всички лица, които могат да дадат информация по случая и от тях да бъдат снети подробни писмени сведения. Трябва да се установи източникът на замърсяване на водите в реката (оцветени в розов цвят, което е видно от журналистическите кадри). Трябва да бъдат установени и причините, довели до замърсяването.

По време на проверката ще бъдат извършвани периодични изследвания на водата в река Тунджа (два пъти седмично), които да установят дали същата към момента е замърсена и представлява ли опасност за живота и здравето на хората. Ще бъде установено и дали компетентните по случая институции са предприели действия и ако да – какви.

Комплексната проверка трябва да бъде осъществена в срок от 30 дни. След нейния край компетентните институции трябва да извършат обобщен доклад за установените факти и обстоятелства, който да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор за последващи действия.

 

 

About the Author :

Leave a reply