Районна прокуратура-Елхово става Териториално отделение към Районна прокуратура-Ямбол

Ямбол, 8.01.2020 г.

Закрита е Районна прокуратура -Елхово, считано от 1 януари 2020 година, уведомяват от Районна прокуратура – Ямбол.  Това става във връзка с провежданата реформа в системата на Прокуратурата,  с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 20 от 29.07.2019 г.

Считано от същата дата, в Районна прокуратура –Ямбол бе разкрито териториално отделение в град Елхово – съответно Териториално отделение Елхово – към Районна прокуратура – Ямбол, което поема компетентността в работата по наблюдаване на досъдебни производства и преписки за противоправни деяния, извършени на територията на едноименната община.

Териториалното отделение остава в сградата и помещенията, в които досега се намираше бившата Районна прокуратура – Елхово. Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура – Ямбол, включително тези в град Елхово, като от 01.01.2020 г. сигнали, жалби, молби и др. следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към Районна прокуратура – Ямбол, ако същите се депозират в град Елхово или директно към Районна прокуратура –Ямбол, ако се подават в град Ямбол.

About the Author :

Leave a reply