Райно Георгиев е преизбран за областен лидер на младежката БСП

DSC08630Ръководството на Младежкото обединение в БСП – област Ямбол заседава на 09 юни 2016 г. в офиса на общински съвет на БСП „Тунджа” където се проведе първото заседание на новосформирания областен съвет на Младежкото обединение в Ямболска област. В него взеха участие общинските председатели на младежките обединения, членовете на Националния съвет на младежкото обединение,общински съветници и кметове  от общините Ямбол, Елхово,Тунджа, Стралджа и Болярово. На заседанието бяха отчетени и обсъдени дейността, успехите и добрите практики на младежите на БСП през отчетния период. За областен координатор на обединението за следващите две години бе преизбран д-р Райно Георгиев.

About the Author :