Разширява се капацитетът на Музея на бойната слава в Ямбол

02Музеят на бойната слава в Ямбол увеличава експозиционните си площи почти десет пъти. Разширението е следствие от днешното решение на Министерски съвет за предоставяне на община Ямбол на три военни имота с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната и Българската армия. Терените се намират на ул. „Стара планина“ 1, в района на бившите „Пионерски казарми“. Те са с обща площ 72,401 дка, заедно с построените в тях 42 сгради.

Предоставените на община Ямбол терени са в района, в който бе обособен Музеят на бойната слава в града. Днешното решение на Министерски съвет е резултат от продължилите няколко години преговори между кмета на Ямбол Георги Славов и Министерство на отбраната за предоставяне на останалата част от войсковия район за нуждите на музея.

Ямболския музей на бойната слава бе изграден върху терен от 9 дка, предоставен през юни 2011 г. от Министерство на отбраната именно с тази цел. През май 2015 г., при посещението си в Ямбол министър Николай Ненчев пое ангажимент за предоставянето и на останалите терени в района за нуждите на музея. С днешното решение това вече е факт.

01Допълните терени с прилежащите сгради ще позволи реализирането на стратегията за мащабно разгръщане на военния музей. Община Ямбол разчита, че Министерство на отбраната скоро ще предостави и допълнителни експонати, които да обогатят експозиционния фонд, съгласно внесеното във военното ведомство искане.

Ямболският Музей на бойната слава функционира от 9 май 2013 г. и се утвърди като атрактивен туристически обект най-вече с уникалните експонати от немска бронетанкова техника и провежданите ежегодно възстановки на исторически събития, свързани с бойната слава на България. Отличителната му черта е, че се намира в естествената среда на бивш войскови район, а входът на музея е възстановеният в автентичния му вид портал на някогашния 29-ти Ямболски пехотен полк.

About the Author :