Разширяват капацитета на Дома за стари хора с 35 места

DSC08389Решение за увеличаване на капацитета на Дома за стари хора – Ямбол с 35 места от 202 на 237 и за разкриване на филиал в сградата на закрития Дом за деца лишени от родителска грижа „Юрий Гагарин”, взеха общинските съветници на Ямбол.

Между 150 и 180 са регистрираните в дирекция „Социално подпомагане” желаещи да бъдат настанени в Дома за стари хора. Най-голям интерес има за сектора за лежащо болни, който е с капацитет 49 легла. В община Ямбол в момента населението над 60 и 63 –годишна възраст е към 16 310, което е 21 на сто от общото население 76 815 души. Лицата с увреждания над 65 г., регистрирани в „Социално подпомагане” – Ямбол са 3580 души.

Според общината след закриването на Дома за деца лишени от родителска грижа Ямбол ще предложи на социалното министрество механизъм на компенсирана промяна на социални услуги, финансирани от държавата, т. е. освободения ресурс от държавна издръжка на Дома за деца, да се пренесе върху разширяване на щкапацитета на Дома за стари хора.

Тепърва трябва да се изготви предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, за да се получи финансиране.

About the Author :