Разшириха синята зона точно три месеца след изборите

chelen-1Три месеца след местните избори кметът на Ямбол направи това, което беше замислил още през септември миналата година – да разшири синята зона и да пусне паяк да вдига колите. Изборите забавиха намеренията му, защото колкото и да беше сигурен в победата си, не посмя да изпробва търпението на ямболлии и да ги провокира с нови такси. Но както знаем, той забавя, но не забравя.

Официалната информация от пресцентъра на общината е, че от днес – 25 януари в Ямбол се въвежда вторият етап на режима за платено кратковременно паркиране в „Синя зона“, който обхваща още 15 нови зони в централната част на града. Разширението е в продължение на мерките за улесняване  придвижването и паркирането в района, прекратяване практиката на безразборно паркиране по улици, тротоари и зелени площи, подобряване безопасността на движението и улесняване достъпа до административните и търговски обекти, концентрирани в тази част на града. От там твърдят, че средствата, акумулирани от събраните такси се инвестират в подобряване инфраструктурата на града, обновяване на улици, обособяване на допълнителни зони на паркиране, ремонт на тротоари и пешеходни зони, но в същото време няма официална информация какви средства се събират от платеното паркиране и дали поне успява да покрие направените разходи за него.

От общината припомнят, че режимът на платено паркиране се прилага в работни дни от 08.00 до 18.00 ч., при ограничение до три часа за ползване на едно паркомясто. Таксата в „синята зона“ е 1.00 лв. на час, с включен ДДС.

Вторият етап на синята зона обхваща:

1. Обособена зона: паркинг, ограничен от ул. „Преслав“, ул. „5-ти Януари“, ул. „Стахил войвода“, и ж.сграда №6 на ул. „5-ти Януари и жилищна сграда №3 на ул. „Страхил войвода“ с 14 паркоместа;

2. Обособена зона: ул. „5-ти Януари“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ със  17 паркоместа;

3. Обособена зона: ул. „Стефан Караджа“, от ул. „5-ти Януари“ до ул. „Г. С. Раковски“, включваща и междублоковите пространства на ул. „Страхил войвода“ №23 – с общо 54 паркоместа;

4. Обособена зона: ул. „Страхил войвода“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ и между блоковите пространства на ул. „Страхил войвода“ № 36 с 15 паркоместа;

5. Обособена зона: ул „Александър Стамболийски“, от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“ и между блоковите пространства на ул. „Александър Стамболийски №65 с 15 паркоместа;

6. Обособена зона: ул. „Хан Кубрат“, от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Г. С. Раковски“, включваща и паркинга зад бл.36 и сграда № 38 на ул. „Преслав” / “Български документи за самоличност”/ с 25 паркоместа;

7. Обособена зона: ул. „Екзарх Йосиф“, от ул. „Хан Кубрат“ до ул. „Стефан Караджа“ с 10 паркоместа;

8. Обособена зона: паркинг между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Г. С. Раковски“ с 38 паркоместа;

9. Обособена зона: ул. „Васил Карагьозов“, от ул. „Георги Дражев“ до ул. „Джон Атанасов“ с 6 паркоместа;

10. Обособена зона: ул. „Джон Атанасов“ и между блоковото пространство на пл. „Освобождение бл. №3 със 17 паркоместа;

11. Обособена зона:  ул. „Иван Вазов“, от ул. „Джон Атанасов“ до ул. „Цар Самуил“ с 36 паркоместа;

12. Обособена зона: ул. „Цар Самуил“, от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Преслав“ с 38 паркоместа;

13. Обособена зона: ул. „Одрин“, от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Търговска“ с 6 паркоместа;

14. Обособена зона: паркинг ул. „Браила“, между ул. „Цар Самуил“, ул. „Бяло море“ ул. „Одрин“ и ул. „Търговска“ с 39 паркоместа;

15. Обособена зона: паркинг ул. „Браила“, между ул. „Бяло море“, ул. „Търговска“, ул. „Цар Самуил“ и ресторант „Алпинеум“  с обособени 20 паркоместа.

От пресцентъра припомнят още, че гражданите с постоянен или настоящ адрес, включени в зоната, имат право за ползване на преференциално паркиране за два автомобила на жилище след издаване на карта и винетен стикер за паркиране. Те имат право да паркират личните си автомобили в непосредствена близост до жилището си, като разрешената зона изрично се упоменава на издадената карта. Месечният абонамент за това е в размер на 5.00 лв. с ДДС за първа кола и 25.00 лв. с ДДС за втори автомобил. За година таксата за първи автомобил е 60 лв., ако се плати наведнъж – 50 лв. За втори автомобил  годишно е 300 лв., ако се плати наведнъж – 250 лв. В Бургас, където доходите на хората са значително по-високи за първа кола се плаща  43,20 лв., а за втори – 86,40 лв.

За паркиране на автомобили на кредитни, административни, съдебни и други институции е въведен „служебен абонамент”, при който месечната такса е 100 лв. с ДДС. Карта за „служебен абонамент” се издава и на физически и юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, попадащ в „синята зона”.

Заявления за служебен абонамент и по местоживеене се подават в Центъра за услуги и информация на община Ямбол всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа. Документите се издават в тридневен срок и могат да бъдат получени отново в административния център всеки работен ден от 15.00 до 18.00 часа след заплащане на определената такса.

От общината съобщават, че допълнителна информация относно условията за паркиране в „Синя зона” може да бъде получена от Общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“, на адрес: пл. „Г. Дражев“ 1 (кооперативен пазар) и на тел.: 046/ 66 32 89.

About the Author :