Разшириха обхвата на ограничителните мерки в ромската махала

Ямбол, 6. 05.2020

Решение за разширяване обхвата на района с ограничителни мерки в Ямбол взеха на заседание днес членовете на Областния медицински съвет предвид разпространението на COVID 19, усложнената епидемиологична обстановка в града и увеличения брой на доказано болни.
Разширяването на зоната се налага и поради очакването за увеличаване броя на заболелите в района, изразено от директора на РЗИ д-р Лиляна Генчева.
Предвид горното, Областен медицински съвет взе решение и РЗИ Ямбол издаде заповед за въвеждане на ограничителни мерки в района на улиците: От улица „Акация“ – улица „Илинден“, улица „Крайречна“, “Марица“, „Стидовска“, „Амбарица“ и улица “Витоша” до района на улица „Тимок“, ул. „Преслав“, в частта от улица „Акация“ до улица „Тимок“, улица „Кожух планина“ от улица „Преслав” до улица ‚Крайречна“.
Разширяването на зоната и ограничителните мерки влизат в сила от днес 6.05.2020г.
Ограничителните мерки взети с решение на Областния медицински съвет от 04.05.2020 г. остават в сила.

About the Author :

Leave a reply