Разширено заседание на Организацията на обединените българи

SAM_2111На 26 март 2014 година заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева и началникът на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми” София Минева в специализираното разширено заседание на ръководствата на Организацията на обединените българи и общините от областите Ямбол и Сливен.

Заседанието се проведе в салона на музея в с. Генерал Инзово, а темата беше „За устойчиво развитие и духовно единение на българите от Ямболска и Сливенска области и взаимодействието им с българите от Молдова и Украйна”.

На заседанието присъстваха и заместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев и кметът на село Генерал Инзово. На него бяха обсъдени конкретни проблеми и задачи на организациите на българите, включително и на общините от областите Ямбол и Сливен, в работата им с българите и техните организации в Бесарабия, Крим, в Република Молдова и Република Украйна.

Главната цел бе да се създаде единна специализирана структура на Организацията, обединила българите от 62 страни по света, за Ямболска и Сливенска области с широко представителство на гражданите от тези области, за работа по духовното единение и устойчиво развитие на Република България и Общобългарската общност. Приоритетно се обсъди съвместно мерки за подпомагане на държавните и местни органи за управление в работата по разрешаване на демографския проблем и устойчивото развитие на региона, чрез привличане на българи от Молдова, Украйна и други страни, да живеят и работят земите, които обхващат определените области.

Наред с това, на вниманието на участниците, бяха поставени конкретни мерки и виждания по организиране на взаимодействие и взаимопомощ между българите и тяхната общност от различни страни по света в областта на стопанско-икономическото, социално и културно развитие.

Лора Величкова

About the Author :