Разширено заседание на Общинския партиен съвет на БСП

IMGP9876На 29 април от 13 часа се проведе разширено заседание на Общинският партиен съвет на БСП. На председателят на общинската партийна организация Атанас Дженков постави няколко важни въпроса пред присъстващите членове.

По първа точка ги запозна с проведеният пленум на Националния съвет и взетите на него решения. Като най-приоритетно е Програмата за действие във връзка с предстоящите избори, която е качена на сайта на Националния съвет.

По втора точка от дневния ред бе актуализиран предизборния щаб, а по трета членовете на Общинския партиен съвет утвърдиха избора на кандидатите за кмет на община, на населените места и общински съветници. Бе взето решение номинациите  на кандидатите за участие в местната власт да се издигат и приемат на конференции.

След дискусиите и анализите, се взе решение за следващо заседание в края на месец май.

About the Author :