Разширено заседание и консултации

1Във връзка с предстоящото стартиране на отчетната кампания 2018/2019г. в системата на БЧК, на 18 октомври 2018г., в сградата на Областния секретариат на БЧК-Ямбол се проведе разширено заседание на Общинското ръководство на Ямболската червенокръстка организация с председателите на дружества,  функциониращи на територията на град Ямбол. Заседанието  премина под ръководството на г-жа Иванка Георгиева – председател на Общинския съвет на БЧК-Ямбол.

В дневния ред бяха включени теми, свързани с моментното състояние на общинската организация, представяне на доброволческите инициативи, реализирани през последните три месеца, често срещани трудности и проблеми в работата на дружествените ръководства и предприетите действия за тяхното минимизиране.

Участие в разширеното заседание инж. Митко Филиопов – Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и Добриела Праматарова – специалист „Организационно развитие”, които запознаха присъстващите с изискванията на  Европейски регламент за защита на личните данни, процедури, уведомления за поверителност и други важни въпроси, свързани с обработаката и съхранението на личните данни на доброволци и членове на организацията.

Специално внимание бе отделено на Инструкцията за провеждане на отчетна кампания 2018/2019г. Предстои изготвянето и утвърждаването на график за провеждане на дружествените събрания.

Като резултат от дискусията и повдигнатите важни въпроси бе взето решение, да се организира двудневно обучение за ключови ръководни кадри с участието на специалисти от секретариата, които да окажат методическа помощ при подготовката на отчетните събрания на различните организационни нива, процедури, изисквания за законност, срокове за изпълнение и отчитане и др.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply