Разселват яребици и фазани в Стралджанско

DSC03083Ловно-рибарско сдружение „Стралджа” достави  от Кекличево ловно стопанство”Сините камъни” Сливен партида от 240 бр.яребички. Младите птици, които са на 270 дни,  ще бъдат разселени от ловните дружинки на Стралджа- І, Зимница, Лозенец, Палаузово, Воденичане, Недялско, Люлин. Така във всяко от землищата пернатите ще обогатят природата. Преди седмица дружеството в Стралджа закупи и 150 фазани, които се разселват в ловните полета на  Иречеково, Правдино, Първенец, Лозенец, Войника, Каменец. Според Ганчо Димитров, секретар на ЛРС”Стралджа”, времето на доставката  не е избрано случайно. Най-подходящият момент за разселване на пернатите  е пролетта, когато се адаптират без затруднения. Миналата година попълненията бяха и с кеклик, но сега предпочитанията са към яребица и фазан.

Кампанията по разселването на пернатите е в изпълнение на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС „СЛРБ” чрез разселване на дивеч”. Ловците от община Стралджа  всяка година се обединяват около идеята за обогатяване на природата, предварително подават заявката за закупуване на млади птици като средствата се осигуряват от ловните дружинки.

 

About the Author :