Разпродават крупни имоти в село Овчи кладенец

3852225_83628342_bigКрупен имот в село Овчи кладенец, община Тунджа, отива на  нова първа публична продан, като тя ще се проведе на 3 ноември 2017 година в Ямболския районен съд.

В До продажбите се стига поради вземане на „Уникредит Булбанк България”, която ще чака пари от продажбата на селскостопанска техника и обекти, оценени на обща стойност от 158 400 лева.

В В началото на ноември в съда ще се наддава за придобиването на урегулиран поземлен имот за производствено – обслужваща дейност, търговия и услуги, на площ от 6000 квадратни метра, ведно  с  построената  в него сграда – склад за зърно и кантар –автомобилна везна. Освен този имот, на тезгяха е поставен и урегулиран поземлен имот с площ 4 000 кв.метра.

Началната цена на тези имоти е от 98 700 лева.

Взискателят „Уникредит Булбанк” продава, чрез частен съдия-изпълнител, и два овчарника в Овчи кладенец, единият, който е от 798 кв.метра, струва на този етап 39 450 лева, а другият е оценен на 20 250 лева. Собственик на тези имоти е „Агро Сигма”ЕООД, в което, според сайта „Биволъ”, партньори са Любомир Вълков Парашкевов, Живко Динев Желев и Анести Янакиев.

Фирма „Агро Сигма” е ипотекирала пред „Уникредит Булбанк” имотите за 120 000 лева, а главницата е 200 000 лева.

About the Author :