Разпродават имоти в Елхово, собственост на фирма от Търговище

elhovoЗа 23 март 2018 година е насрочена публична продан на крупни имоти в град Елхово. Частният съдия-изпълнител Дженко Дженков вади на тезгяха по искане на Венцислав Христов Пантелеев четири големи сгради. Те са собственост на фирмата от град Търговище „ЕС Мизия”ООД, в която съдружници са Ергин Рахим Терзи и Стефан Василев Христов.

Двамата притежават в Елхово сграда за обществено хранене, която е с площ от 426 квадратни метра, административна сграда с площ 366 кв.метра, сграда със специално предназначение с площ  417 кв.метра и сграда за производствени нужди от 629 кв.метра.

Общо имотите надминават сумата от 100 000 лева. Фирмата от Търговище се намира на адрес улица „Родопи” номер 5, апартамент 7. През годините се появяват на името на двамата съдружници и фирмите „Мизия Милк”ООД и „Мизия Логистика”, като  и трите фирми са на един и същ адрес.

„Мизия Милк” има за предмет на дейност продажба на хранителни стоки и продукти и млечни продукти.

Четирите имота в Елхово са с куп възбрани върху имотите, като например такава има от страна на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите –Варна.

About the Author :