Разпродават Винарна, която се разчу с оцет-менте

село победаЯмболски съдия-изпълнител обяви за публична продан имотите на фирма „Еколайф-09”, намиращи се в село Победа, община „Тунджа”. Процедурата стартира във фаталния петък, 13-ти, но лошото развитие на нещата за фирмата са започнали много по-рано.
„Еколайф-09” е официално обявена като собственик на Винарна в тунджанското село, но при проверка от страна на Българската агенция за безопасност на храните, извършена миналата година, се оказва, че не се произвежда никакво вино в цеховете на „Еколайф-09”. Затова пък се правел оцет – единият продукт под етикета „Ябълков”, другият като „Оцет купажен”. Агенцията за безопасност на храните установи, че оцетът не отговаря на изискванията и разпоредила намерените количества оцет, 1 903 броя бутилки „Ябълков”, и 2316 броя „Купажен” да се изтеглят от търговската мрежа.
„Еколайф 09” започва бизнеса си през 2011 година, вписан е като Винарска изба „Бакаджик” в Лозарския регистър на България.
Съдия-изпълнителят няма задача да проучва историята на фирмата, тя е обявена за продан заради изпълнително дело, образувано по иск на „Уникредитбанк”.
Началната цена на проданта е 117 600 лева, а имотите в село Победа на „Еколайф 06” са два. Единият се намира извън строителните граници на селото, той е от 4460 кв.метра, в него има 8 масивни сгради с обща застроена площ 645 кв.метра. Другият имот е празно дворно място от 740 кв.метра. Поземленият имот извън село Победа има двуетажна масивна сграда, работни помещения, цех за варене на ракия, бетонови резервоари.
Вписана е ипотека в полза на „Ункредитбанк” и е наложена възбрана в полза на взискателя за 350 000 лева.

About the Author :