Радост и носталгия за хората от Недялско

Недялско 037AДиана Иванова
Във вълнуващ празник за хората от Недялско, живеещи в столицата, пък и за ямболското землячество там, се превърна обсъждането на книгата на Добринка Касърова за родното й село в София. Виновник за неочакваното тържество, изпълнило с радост и носталгия мнозинството, бе организаторът на срещата, кметът на район „Младост”, д-р Цвета Авджиева, родом от Недялско.
Прекрасно организираното обсъждане се състоя в един от салоните на Българската академия на науките, а сред гостите се отличаваха президентът Жельо Желев, депутатът Петър Кънев, кметът на Стралджа Митко Антонов, книжовникът Христофор Тзавела. Срещата бе ръководена от писателя Димитър Томов, а за книгата на Добринка Касърова говори писателят Любомир Котев.
„Книги като тази са ни особено необходими сега – изтъкна той, – когато търсим загубената си самоличност от една страна, а от друга трябва да опазим своята национална идентичност в света без граници. Още по-актуални и по-непреходни са краеведските произведения, ако са написани с обич към родния край, с  вникване в миналото и днешно битие, ако в тях щастливо се срещат обичта към хората и авторовата инвенция. Книгата на госпожа Добрина Касърова е точно такава, написана с обич, но задълбочена и обективна, разкриваща истината за миналия и днешен живот на едно българско село.” Последваха изказвания, сред които се откроиха носталгичният разказ на професор Елена Шейретова за детството и пространното изказване на президента Желев за проблемите на българското село. Изказаха се и кметовете Митко Андонов и д-р Цвета Авджиева, които подчертаха доколко важно е да опазваме традициите. Добринка Касърова, развълнуваният автор, благодари на хората за тяхното съучастие и сподели как е работила за създаването на краеведската книга, посветена на родното й село. Обсъждането прерасна в неформална дружеска среща, в земляческа вечеринка, стоплена от спомена за младостта и родното село, въпреки тържествения коктейл, даден от организаторите…

About the Author :