Равносметка за читалище „Просвета-1892” – Стралджа

DSC08700aС висока оценка за дейността през 2013 г. , с амбиции за разширяване обхвата на културната и информационна  дейност и заслужено самочувствие на активни любители на художествената самодейност членовете на най-голямото читалище в общината „Просвета 1892” направиха равносметка на отминалия отчетен период.  „Утвърдено като водеща културна институция читалището е притегателен център за гражданите и средище на културния живот в града и общината”, подчерта в доклада Виолета Андонова, секретар на читалището. През изтеклата година  в библиотеката са привлечени близо 250 читатели, реализирани са над 6 000 посещения. В крак с изискванията на времето е закупен софтуер, осигуряващ услугите на електронната библиотека и улесняващ обслужването на гражданите. Значение за по-активната работа на библиотеката има изпълнението на проект по Програма „Глобални библиотеки-България”, който разшири видимо информационните и консултантски услуги за населението.

През годината колективът работи по изпълнението на един богат културен календар с разнообразни дейности. В читалището се поддържат шест танцови колектива към ФА”Въжички”, камерен дамски хор, театрален състав за възрастни, кукерска  група, школа по пиано, вокална група, клуб „Млад приятел на книгата” и оркестър „Стралджа. Обучават се над 140 танцьори, певци и инструменталисти, които са съхранителите и разпространителите на богатото фолклорно наследство на района. Свой принос за това имат хореографи, ръководители на състави, организатори на проявите. В архива на читалището са безброй награди и отличия от градски, регионални, републикански и международни прояви. Добър показател е , че се увеличават желаещите да участват в различните състави.

С висока оценка за постигнатото настоятелството отправи благодарност към кмета Митко Андонов за активната подкрепа и съдействие за организацията и провеждането на многобройните прояви, за осигуряване транспорт на групите , за подкрепа на идеите.През тази година поставените задачи никак не са малко, но увереността е, че постиженията ще бъдат още по-сериозни. Това беше подчертано и в изказванията. Не беше пропуснат факта, че  дейността се нуждае от повече средства, потърсени бяха възможности за осигуряване на спонсорство. „Постигнатото от читалище „Просвета -1892” –Стралджа  дава заслужено самочувствие. То е доказателство, че тук има приемственост , има жар за работа, има активност, която довежда и до очакваните високи резултати. Гордейте се, че сте част от едно доказало доброто си име, традиции  и успехи читалище!”, обърна се към самодейците кметът Митко Андонов, който увери, че е готов да подкрепя  все така активна читалищната дейност. Той припомни, че тази година предстои отбелязване 45-г. от обявяване на Стралджа за град където съставите ще могат отново да покажат богатата си програма и да зарадват стралджанци.

Председателят на настоятелството Мария Толева, зам.кмет на общината, изрази своята благодарност към всички читалищни дейци, увери г-н Андонов, че и за в бъдеще  духовният живот в града и общината ще се поддържа, разнообразява и обогатява  със старание и упоритост, с любов към народните традиции и желание за привличане на повече млади хора.

Заедно с отчетните материали присъстващите приеха новия  календарен план и  бюджета за 2014 г.

About the Author :