Равнището на безработица в Ямболско през април леко спада

IMG_8915Безработицата в област Ямбол през април 2019 г. е спаднала с 5,3 процента – броят на регистрираните в бюрата по труда безработни е 3 470, т.е. със 193 човек по-малко от предходния месец. Тенденцията е характерна за този месец на годината, когато предлагането на работа традиционно постепенно расте.

В двете дирекции по труда броят на регистрираните безработни е съответно 2 342 човека в Ямбол и 1128 в Елхово, като сравнено с месец по-рано броят на безработните в Ямбол е по-малко със 174 човека, а намалението в Елхово е доста по-незначително – само с 19 човека. Спрямо април 2018 г. се отчита много по-чувствително намаление – с 427 регистрирани безработни по-малко в Ямбол и с 81 в Елхово.

Равнището на безработица през април в Ямболско е 6,2 процента. По този показател областта ни се нарежда на 13-то място в страната по ниска безработица – след област София с 6,2 процента и пред област Кюстендил със 7,4 процента.

Спрямо предходния месец се отбелязва намаление с 0,3 процента, а сравнено с април миналата година намалението е с 0,9 процента. При сравнение с равнището на безработица за страната  – 5,6 процента, този показател в Ямболско показва по-високи стойности с 0,6 процента.

В регионален мащаб равнището на безработица през април е най-ниско в община Ямбол – 3,5 процента, следвана от  Тунджа – 8,3 процента. То е по-високо в общините Стралджа – 11,8 процента, Елхово – 13, 1 процента и Болярово – 15,7 процента. Спрямо месец март само в една от общините – Болярово, се отчита съвсем слаб ръст от 0,2 процента на равнището на безработица. Сравнението с април миналата година показва намаление на безработицата във всички общини на Ямболска област, като най-значително то е в Стралджа с 4,7 процента.

През април 2019 г. в бюрата по труда в Ямболско са заявени 407 работни места, от които 387 са на първичния трудов пазар. В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места намалява с 63. Почти изцяло това е заради намаление на заявените места на вторичния трудов пазар – т. нар. субсидирана заетост, с 56. Обявените места на първичния трудов пазар намаляват само със 7. Спрямо април 2018 г. намалението на обявените работни места е с 219, като при първичния трудов пазар те са със 127 по-малко, а на вторичния – с 92.

Най-много работни места през април на първичния трудов пазар за заявени в преработващата промишленост – 128; в административната и спомагателни дейности – 83; в хотелиерството и ресторантьорството – 41; в държавното управление – 38.  По-голям брой са и местата в сферите: “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 29; “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 17; “Строителство” – 15; “Операции с недвижими имоти” – 11.

Най-много са местата, обявени за длъжностите: камериерка, работник, сервитьор, машинен оператор, сезонен работник, готвач, барман, общ работник, монтажник, администратор на хотел, хигиенист, продавач-консултант, спасител, градинар. Списъкът с търсените професии се допълва и от други професии, з които са обявени под 10 работни места.

През април работа са започнали 338 безработни, регистрирани в бюрата по труда, от които 318 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 20 безработни – 16 от тях са наети по проекти на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, а 4 по програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :