Работни срещи в Стралджа

20140909_153451Екипът на Центъра за социална  рехабилитация и интеграция  Стралджа беше домакин на работни срещи за обмяна на опит с екипи от Шабла и Стражица. Обсъждайки въпроси от ежедневната работа специалистите обогатиха информацията си по интересуващи ги въпроси, обсъдени бяха интересни идеи за съвместна работа. Гостите направиха предложение такива срещи да се проведат и в техните центрове.

About the Author :